Omschrijving:      Per kwartaal:
  Jeugd t/m 15 jaar   € 40,00
  2e gezinslid   € 37,50
  3e gezinslid   € 35,00
  Senioren (16 jaar en ouder)   € 45,00
  Proefles   gratis
  Inschrijfgeld   € 5,00


De contributie (per kwartaal) en het lidmaatschap JBN* (per jaar) worden via een automatische machtiging van uw bankrekening afgeschreven.

Rabobank rekening  NL53 RABO 0123 8908 96  t.n.v. Judovereniging Mierlo-Hout.

* Zoals in de jaarvergadering d.d. 18 april 2013 is vastgesteld is het lidmaatschap van JBN verplicht voor alle judoleden. M.i.v. 1 juni 2013 is de nieuwe regeling actief, waarbij Judovereniging Mierlo-Hout de inschrijving en betaling van het JBN lidmaatschap centraal voor alle judoleden verzorgd.